Zangkoorliederen

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche
"Zangkoorliederen" in Leder (blau) mit Goldprägung, 1983

Zangkoorliederen ist ein Chorbuch der Apostolisch Genootschap, das von 1983 bis in die 2010er Verwendung in den Zusammenkünften und der Chorarbeit innerhalb der ApGen fand.


Es beinhaltet 134 Lieder, die zum Teil Erweckungslieder mit apostolischer Tradition und im ähnlichen Stil neukomponierte Lieder sind. Die Texte wurden mehr oder weniger stark in Hinblick auf die Lehre der ApGen abgeändert bzw. komplett neu geschrieben. Hierbei steht häufig der Apostel als Mund Gottes im Mittelpunkt. Von den 134 Liedern enthalten 82 das Wort "Apostel" (Apostelwoord, Apostelmond etc.) oder besingen ihn in noch weiteren 5 Liedern indirekt (Mond Gods, Roepstem Gods, Gezalfde, Christus in mensen). Selbst traditionelle Lieder wie „Ich bete an die Macht der Liebe“ wurden abgeändert, so dass statt „Jesus“ der „Apostel“ benannt wird. („In woord, in daad, in heel m´n wezen zij U, Apostel, steds geprezen.“)

Auffallend ist die Tatsache, dass nirgends Komponisten, noch Textdichter genannt werden. Die Lieder sind weder in alphabetischer Reihenfolge, noch in Rubriken unterteilt. Zudem sind einige Lieder nicht mit dem Liedanfang, sondern mit einem Titel überschrieben. Das Inhaltsverzeichnis hingegen unterteilt in drei Rubriken:

  • A Liederen toepasselijk in de voorarbeid (Lieder passend zur Arbeit)
  • B Liederen de arbeid bevestigend (Lieder die Arbeit befestigend)
  • C Liederen van dankbaarheid (Lieder von Dankbarkeit)

Innerhalb dieser Rubriken werden die Lieder dann alphabetisch aufgeführt, hier wiederum nach dem Liedanfang.

Inhalt

Abkürzungen: CB = Chorbuch der NAK (2013); CLS = Chorliedersammlung der NAK (1970er); NGB = Neuapostolisches Gesangbuch (1925)

  • Hörbeispiele mit aktuellem Text i.d.R. Neudichtung
Nummer ZKL Titel Rubrik ursprüngliches Lied (deutsch) Verwendung NAK Hörbeispiel*
1 Een volk, dat niet versaagt (Een volk,dat voor Gods vrijhet vecht) B, C - - -
2 Mijn God als Apostel B - - -
3 Uw levenswoord (Uw woord, Uw woord) B - - -
4 De klopslag van´t Apostelhart B - - https://www.youtube.com/watch?v=uNWZWjsaUa0
5 Levenshouding (Uit de kracht en de bezieling) B - - -
6 Leven naar Uw liefdesraad (Uit Uw mond, Apostel) A - - https://www.youtube.com/watch?v=cKvhGF-EX0k&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj&index=162
7 De schuilt´plaats Gods (Wie onder de vleug´len) B Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzet CB 191 https://www.youtube.com/watch?v=Y6RuYYTFMUo
8 Verlangen (De wond´re, ted`re liefd`) B - -
9 Apostel, U alleen (Naar U, Levensfriend, Apostel) B - -
10 Van levenscel tot Godsorgaan (Bewust van levenszin) C - -
11 De Onzienlijke zichtbaar (De mens is de tijd) B - -
12 Uw Goddelijk voorbeeld B - -
13 Zoals de bloemen ontluiken C - -
14 Tot eer van Uw naam C - -
15 Inzicht (O Apostel, in ons denken) B - -
16 De roepstem (Waarachtig tot een heilsorgaan) A - -
17 O, dat ik iets blijvends schenken mag (O God, dat ik het leven) B - -
18 Gods tijd is altijd nu A - -
19 Ik will mijn leven meer gaan geven B - -
20 Als een rijke, vruchtbare akker A - -
21 Een Erezaak (Wie zijn leven durft te geven) B - -
22 Almacht Gods B - -
23 Aan mijn Apostel (Als ik denk an U, Apostel) B - -
24 Leven is geven (Wil ik leven, moet ik geven) B - -
25 Levenszin en taak (Bewust van levenszin en taak) C - -
26 Onze keuze (Hier zijn wij nu, Apostel!) B - -
27 Gij hebt mij geraakt (Tot in mijn diepste hartens veez´len hebt Gij, Apostel) B - - https://www.youtube.com/watch?v=E1XPB9HOaH4&index=168&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj
28 Wij leven voor Gods ideal B - -
29 Ik zal niet rusten B - -
30 Gij, Christus, onze Heer en Koning B - -
31 Ik zal bewijzen (De kommer der miljoenenmassa) B - -
32 Gods liefdestegenwoordigheid B - - https://www.youtube.com/watch?v=PQ-IC4A3cGo&index=263&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj
33 Word, volk van God, u toch bewust B - -
34 Levenszin (Uit liefde slechts tot Herenwerk) B - -
35 Mijn leven als dank (Verborgen en de levenskiem) B - -
36 Een glorierijk banier (O, een glorierijk banier) C Oh, ein glorreich Banner träget jedermann NGB 401 https://www.youtube.com/watch?v=rbLphKYQkxo&index=122&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj
37 Halleluja, Amen C - - https://www.youtube.com/watch?v=VgqpSl00LbI&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj&index=243
38 Een volk bezield door het ideaal C - -
39 Het grote geheim (Wie zichzelf geheel will geven) B - - https://www.youtube.com/watch?v=pwEoUom3yDs&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj&index=211
40 God in alles en in allen B - -
41 Zijt getrouw C - -
42 Zing de almachtige een vrolijk lied C - -
43 Gij kind´ren Gods, wil verder dragen C - - https://www.youtube.com/watch?v=OgutOcIWiHQ
44 Maak, maak u op A Mache dich auf und werde Liche CLS 9 https://www.youtube.com/watch?v=wZGWe0KKRks&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj&index=129
45 Mijn Apostels Vaderharte (Als ik, gedrukt door leed en zorgen) A - -
46 Wij gaan in het lichte A - -
47 Met U, Apostel B Wo du hingehest CB 312 https://www.youtube.com/watch?v=Cvcbxcu4VrI
48 Heer, hoe mint ons hart A Herr, ich habe lieb CB 107
49 Vaders grote liefde A - - https://www.youtube.com/watch?v=oIuotgeXrcA&index=126&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj
50 Kom, laat ons zingen C - - https://www.youtube.com/watch?v=ABVwcvO35H4
51 Juich vrolijk, juich C - - https://www.youtube.com/watch?v=RiPGRZIuIz4&index=118&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj&spfreload=1
52 Welk een vreugde schenkt het mij A - - https://www.youtube.com/watch?v=7MkzdQ1S52k&index=205&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj
53 Moede ziel, wat buigt g´u neder A - - https://www.youtube.com/watch?v=46H5bcUgGU4
54 Roep het uit C - -
55 Ere zij God C - - https://www.youtube.com/watch?v=1uqKcVEp5Pc
56 Mijne ziele ist stille B - - https://www.youtube.com/watch?v=eubCVFGLjGk&index=152&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj
57 In stille trouw will ik U dienen B - - https://www.youtube.com/watch?v=-wOR9v0p-hc&index=23&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj
58 Doorbraak (Een doorbraak door het oude heen) B - -
59 De Mond Gods zijt Gij B - -
60 Hoe gelukkig voel ik mij B - -
61 Verschijning Gods B - - https://www.youtube.com/watch?v=hkRL14GvwE8&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj&index=276
62 Wees welkom, Eerst´lingsvolk A Heut ist der Tag des Herrn CLS 237 https://www.youtube.com/watch?v=cowLCMq_VcU
63 Hemelvrede (Hemelvrede na storm en vloed) B - - https://www.youtube.com/watch?v=c1d8X9pd3jY
64 Ik geloof in de overwinning (Trots het lijden door de tijden) B - - https://www.youtube.com/watch?v=fn3Ymc7sY3I&index=40&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj
65 Uw woord, Apostel, dringt tot daden B - -
66 Will toch niet versagen A Niemals will ich klagen CB 214 https://www.youtube.com/watch?v=YH2MiaEOjtU&index=223&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj
67 Heden A Heute, heute CB 13 https://www.youtube.com/watch?v=PGySALOavt8&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj&index=117
68 Nimmer alleen („Vrees dan toch niet langer) A - - https://www.youtube.com/watch?v=WFtJFRJrPbo&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj&index=124
69 Lof, dank en eer te allen tijd C - - https://www.youtube.com/watch?v=vnKa31b6YvQ
70 Neen, geen bange zorg A - -
71 Schoner nog dan ooit tevoren… B - -
72 Onder mijns Apostels vleug´len A Unter meines Heilands Flügel NGB 556 https://www.youtube.com/watch?v=Tm5_W2_bS7E&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj&index=69
73 Het woord mijns Apostels B - -
74 Wie zich in God verliezen will B - -
75 Al luist´rend naar de roepstem Gods A - -
76 Naar de geest uit god geboren B - -
77 Een stil en diep geluk B - -
78 De liefde voor Gods ideaal B - -
79 Toen heeft Gods begrepen… (Uit schijnbare nood en verlies) B - -
80 Wat wonderbaar… B - -
81 Mijn leven tot leeftocht (O God, dat m´ n leven) B - -
82 Door´t vuur beproefd (Onaantastbaar in m´n leven) B - - https://www.youtube.com/watch?v=VEadmMIO0b0
83 Herdenken en dank (Wij brengen nu hier alen u) B - -
84 De brandende fakkel B - -
85 Ons hart voor Uw woord (Wie ´t woord uit de Godsmond betracht) B - -
86 Ik weet U mijn Apostel (In onvolkomen woorden) B - -
87 Wie will en kan…die mag! (Hebt Gij danniet, Apostel) B - -
88 Christus, volheid Gods (Als ik voor mijn Apostel treed) A - -
89 Ik vind in U, Apostel A - -
90 Aanbidding (Hier is m´n hele hart, Apostel) B - -
91 Uw algenoegzaam woord, Apostel B - -
92 Uw altijd Christus-zijn, Apostel B - -
93 Het Priestergebed (Geef me, o God) B - -
94 Wie de Christus van het heden B - -
95 Als God mij roept B - -
96 Mijn oorsprong (ik weet me nar de geest uit U) B - -
97 Mijn dank (´k Wil U, o God, m`n dank betalen) B - -
98 Mijn ziel ist stil B - -
99 Wie ben ik? (Ligt niet der mensheid hand) B - -
100 Christus heeft een mensenhart B - -
101 Vader (Ik leg´t weerbarstighoofd in Uwe Vaderhanden) B - -
102 De Godsgetrouwen (Hun oog, het sloot) B - -
103 Ik heb de volheid Gods ontmoet B - -
104 Waar liefde woont B - -
105 Soms B - -
106 Hij die m´n ziel lief heeft B - -
107 Voor roeping leven (´k Will met vreugde voor mijn roeping) C - -
108 Voor altijd de Uwe (Ik ben van U) B - -
109 Veilige toekomst (Een jonge hand heeft zich tot U gestrekt) B - -
110 Het daagt (Hoe heb ´k Uw woorden toch) B - -
111 Hier is Uw kind (Ik kann de weg niet overzien) B - - https://www.youtube.com/watch?v=ss1EkCAgHao&index=224&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj
112 Zelfmisleiding B - -
113 Hier bin ik als mensenzoon (De taaloos uitgeperste beden) B - -
114 Ik ga niet alleen doot´t leven (Waar God als mens komt) B - - https://www.youtube.com/watch?v=-RyoUfq38DM
115 Ere zij U, onze God C Preis dir, du Ewiger CLS 235
116 Geef mij meer van Uwe geest A Gib mir mehr von deinem Geiste CB 101
117 Gij zijt de grootste schat B - -
118 Ik zal U loven, Heer B - - https://www.youtube.com/watch?v=gaEz-TNWXc4&index=32&list=PLcnfwHstUtJ8dpYieEZvv-0yxNanDUb4N
119 De Apostel, mijn leben en heil (Ik vin in d´Apostel mijn leven en heil) B Der Herr ist mein Licht CB 162 https://www.youtube.com/watch?v=RMlUZOX9-vo&index=109&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj
120 Mijn God en Vader B Sei, o mein Vater CB 247
121 `k Will mijn Apostel zingen C - -
122 Vervulling (Ik weet niet veel te zegen) B - -
123 O Gezalfde, spreid Uw vleug´len A - -
124 Vrede zij met u A - - https://www.youtube.com/watch?v=sTv8UOYSfH4&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj&index=79
125 Zijt gij door de levenstormen B Wenn du in des Lebens Stürmen NGB 376 https://www.youtube.com/watch?v=uVSHu5U72KM&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj&index=241
126 Ik bid U aan B Ich bete an die Macht der Liebe NGB 228 https://www.youtube.com/watch?v=ulnikLNKWnM&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj&index=219
127 Vlucht met uw noden tot Christus B Nahe bei Jesus NGB 570
128 Hoor, moede zielen A - -
129 Als m´n hele wezen luistert B - -
130 De liefst plek (In het midden) A - - https://www.youtube.com/watch?v=NRRH-oSefAM&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj&index=76
131 Rust mijne ziele A - -
132 Onze Vader B - - https://www.youtube.com/watch?v=3rSrWtZNSy8
133 Al wankelt d´aard C - - https://www.youtube.com/watch?v=zYu7fZPzza8&list=PLSPj89peAtKdZBdTSGj7NYPxv18VdtOEj&index=233
134 Zie mij berouwvol staan (Zie mij, Heer) B - -